آموزش استفاده از ماشین جنگی در اتک بیلدربیس

استفاده از ماشین جنگی در اتک ماشین جنگی اولین و تنها هیرو در بیلدربیس هست که در بیلدرهال ۵ در دسترس شما قرار میگیرد ، که بسته به استراتژی شما در چندین حالت مختلف میتوانید در اتکهای خود ازش استفاده ادامه …

آموزش اتک در بیلدر هال ۵

آموزش اتک در بیلدرهال ۵ بهترین روشهای اتک در بیلدرهال ۵